מערכת שעות - קורסים וסדנאותלהכשרת מטפלים בקערות טיבטיות ולהזמנת טיפולים  אישיים ,זוגיים ,שוברי מתנה וסדנאות יש לתאם באופן אישי